FOR DEG SOM DRIVER MED SERTIFISERT OG DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING

Ønsker du å spare tid, arbeid og penger og opptatt
av sikkerhet i alle ledd? Da er Bevisregisteret løsningen.

1

Kursregistrering

Som kursholder er første steg å registrere dine deltakere. Dette kan gjøres
ved å ha et nettbrett i klasserommet som deltakerne kan registrere seg på.

2

Rediger kandidat

Når alle deltakerne er registrert, laster du opp bilde.
Deretter legger du kandidatene inn i Bevisregisteret.

3

Bestill bevis

Når alle deltakerne er klargjort, kan du sende en samlet bestilling.
Vi sender kompetansekortene med posten innen 3 dager.

Ønsker du en demo av vårt
innovative system?